PATRIMONIUL NUMISMATIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Volumul prezintă o lucrare de pionierat, care are drept scop promovarea patrimoniului cultural al Re­publicii Moldova prin intermediul descoperirilor mo­netare. Paginile lui cuprind secvenţe ale istoriei com­plexe a circulaţiei monetare de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, aranjate cronologic, începând cu emisiuni antice şi finalizând cu monede bătute către sfârşitul secolului XX. Accentul este plasat asupra re­alităţilor monetare din spaţiul dintre Prut şi Nistru ca parte componenţă a unor areale de civilizaţie mult mai largi, cum ar fi cel european sau cel oriental.