Noutăți

APARIȚIA NOII EDIȚII!!! Călătorie În Trumplandia: America în noua eră a populismului, autor Tiberiu Dianu / Travel in Trumplandia: America in the New Era of Populism, by Tiberiu Dianu. Procurarea noii ediții o găsiți pe AMAZON…

pentru ediția tipărită (paperback) a variantei color în română (care poate fi găsită pe platforma Lulu)

Prezentarea studiului Complexul Monahal Japca: istorie și spiritualitate, autor Ion Valer Xenofontov

La Chişinău, a fost lansată o carte despre regele suedez Carol al XII-lea care şi-a petrecut câtiva ani din viaţă în Republica Moldova.

Suedia şi Basarabia istorică au câteva puncte comune inedite. La Chişinău, a fost lansată o carte despre regele suedez Carol al XII-lea care, în secolul al 18-lea, şi-a petrecut câţiva ani din viaţă pe teritoriul satului Varniţa, din Republica Moldova.

COMUNITĂȚILE ROMANO-CATOLICE, PROTESTANTE ȘI LIPOVINEȘTI DIN BASARABIA sec. al XIX-lea

După mai bine de două decenii de la independența Republicii Moldova, literatura istorică se îmbogățește cu un nou titlu de carte dedicat istoriei confesionale a regiunii și guberniei Basarabia în decursul secolului al XIX-lea. Lucrarea de față aduce în atenția publicului o chestiune destul de interesantă dar și controversată, dedicată situației minorităților religioase și confesionale din provincia anexată la Rusia în anul 1812, și caracterizată printr-o amplă analiză a problematicii respective. Deși, spațiul dintre Prut și Nistru, ceea ce a constituit din punct de vedere administrativ regiunea Basarabia, după 1812, încă cu mult înainte era eminamente ortodoxă din punct de vedere confesional, și încă de pe timpul când era parte componentă a Țării Moldovei, în această regiune convețuiau unele comunități religioase nu prea mari cum ar fi romano-catolicii, armeano-grigorieni, lipoveni, sau grupe religioase cum ar fi mozaicii și musulmanii, literatura istorică până în prezent cea mai mare atenție a acordat-o comunității majoritare, deși nici pe acest segment să se clarifice toate chestiunile, totuși alte comunități religioase și confesionale nu au avut onoarea să se bucure de o lucrare de sinteză care să elucideze rolul și locul pe care l-au avut în evoluția trecutului respectivei regiuni. Astfel, datorită acestei lucrări putem spune că se deschide calea pentru o cercetare mai amplă și multilaterală a aspectelor date.

 

ENCICLOPEDIE DE VITICULTURĂ ECOLOGICĂ

Republica Moldova este o ţară cu o tradiţie milenară privind cultivarea viţei-de-vie. Cultivarea viţei-de-vie a fost posibilă doar de către popoare cu un mod de viaţă sedentar. Pe parcursul dezvoltării civilizaţiei, activităţile agricole, inclusiv cele vitivinicole, au generat şi au condiţionat dezvoltarea diferitor meşteşuguri specifice complementare, ca tâmplăria, olăritul, fierăria etc. Producerea derivatelor vitivinicole (struguri, stafide, suc, vin, distilat etc.) condiţionează cunoaşterea tehnologiilor de producere şi păstrarea acestora, ceea ce presupune un anumit nivel de cunoştinţe, tehnologie şi cultură. Cunoştinţele obţinute au fost transmise din generaţie în generaţie şi tot odată completate cu noi realizări şi principii tehnologice, contribuind astfel la ameliorarea calităţii produselor din struguri şi prelungirea termenelor de valabilitate. Enciclopedia vine în completarea cunoştinţelor în domeniu şi se adresează în special studenţilor de la secţiile de Agronomie, Horticultura, Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului, precum şi masteranzilor şi doctoranzilor care doresc să cunoască explicaţii ştiinţifice pentru termeni şi noţiuni din domeniul viticulturii ecologice.